کولر گازی اسپلیت هیتاچی

لیست نمایش: شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
کولر گازی اسپلیت هیتاچی سرد و گرم اینورتر 14000 هزار اسکرول مدل RAS-14QHA
0

مدل: RAK-50PPA مشخصات فنی کولر گازی اسپیلت هیتاچی 18000 شرکت سازنده: هیتاچی  کشور.....

کولر گازی اسپلیت هیتاچی سرد و گرم اینورتر 18000 هزار اسکرول مدل RAK-50PPA
0

مدل: RAK-50PPA مشخصات فنی کولر گازی اسپیلت هیتاچی 18000 شرکت سازنده: هیتاچی  کشور.....

کولر گازی اسپلیت هیتاچی سرد و گرم اینورتر 24000 هزار اسکرول مدل RAK-60PPA
0

مدل: RAK-60PPA مشخصات فنی کولر گازی اسپیلت هیتاچی 24000 شرکت سازنده: هیتاچی  کشور.....

کولر گازی اسپلیت هیتاچی سرمایشی گرمایشی 30000 هزار اسکرول
0

مشخصات فنی کولر گازی اسپیلت هیتاچی 30000 شرکت سازنده: هیتاچی  کشور سازنده: مالزی کمپرو.....

کولر گازی اسپلیت هیتاچی سرمایشی گرمایشی 10000 هزار اسکرول
0

مشخصات فنی کولر گازی اسپیلت هیتاچی 10000 شرکت سازنده: هیتاچی  کشور سازنده: چین کمپروسو.....

کولر گازی اسپلیت هیتاچی سرمایشی گرمایشی 14000 هزار اسکرول
0

مشخصات فنی کولر گازی اسپیلت هیتاچی 14000 شرکت سازنده: هیتاچی  کشور سازنده: چین کمپروسو.....

کولر گازی اسپلیت هیتاچی سرمایشی گرمایشی 18000 هزار اسکرول
0

مشخصات فنی کولر گازی اسپیلت هیتاچی 18000 شرکت سازنده: هیتاچی  کشور سازنده: مالزی کمپرو.....

کولر گازی اسپلیت هیتاچی سرمایشی گرمایشی 24000 هزار اسکرول
0

مشخصات فنی کولر گازی اسپیلت هیتاچی 24000 شرکت سازنده: هیتاچی  کشور سازنده: مالزی کمپرو.....

شمارنده